Nazwa innowacji

Asystenci z pasją

Kto pomaga?

Karolina Mackiewicz

Komu pomaga?

Osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Brak wykwalifikowanych asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną na polskim rynku pracy, wynikający ze słabości obecnego sposobu szkolenia asystentów w Polsce oraz powielanie stereotypowego i nieprawdziwego wizerunku osób z tym typem niepełnosprawności. Dodatkowo znaczącą dla innowacji rolę odgrywa możliwość zdobycia kwalifikacji przez osoby w kryzysie bezdomności.

Rozwiązanie

Inny model edukacji asystentów zakładający skrócenie szkolenia, przy równoczesnym nacisku na aspekty praktyczne. Edukacja opierająca się na warsztatach stacjonarnych, interakcji między uczestnikami i rozwiązywaniu praktycznych problemów. Trening zorientowany na rozwój każdego uczestnika. Indywidualne plany rozwoju to sposób na zarażenie osób wychodzących z bezdomności pasją do zawodu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji i otrzymać materiały edukacyjne, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl