Pomysł na innowacje polegał na próbie stworzeniu nowego zawodu – zawodu onkoasystenta. Jest to odpowiedź na potrzeby osób chorych na nowotwór lub członków ich rodzin, przebywających poza rynkiem pracy, wskutek choroby własnej lub osoby bliskiej. Innowatorzy testowali elementy programu szkoleniowego oraz staży dla przyszłych adeptów tego zawodu.