Nazwa innowacji

Bezdomni dla osób z niepełnosprawnościami

Kto pomaga?

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Koło Jeleniogórskie

Komu pomaga?

Osobom w kryzysie bezdomności

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób w kryzysie bezdomności jest bardzo trudnym procesem. Zdarza się, że te osoby szybko zapalają się do pracy i równie szybko z niej rezygnują. Osoby w kryzysie bezdomności nie mają regularnego wsparcia pracowników socjalnych. Potrzebują bezpiecznych warunków podejmowania zatrudnienia, a także ciągłego mentoringu, który sprawi, że swoich zadań nie porzucą.

Ponadto, osoby w kryzysie bezdomności, które zaczynają zarabiać, są obciążane różnorodnymi kosztami, w tym kosztami pobytu w schronisku lub windykacją starych długów. W związku z tym boją się podejmować pracę zarobkową, która nie rokuje usamodzielnieniem, a czasem wręcz grozi utratą schronienia. Często też obawiają się samodzielnego zamieszkania. Przez brak wiary w siebie, osoby w kryzysie bezdomności potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na wyzwanie innowatorzy przeszkolili do roli asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami osoby wychodzące z kryzysu bezdomności, które dzięki nowym kompetencjom w przyszłości będą mogły się usamodzielnić, ale także pracować na rzecz innych osób w kryzysie w schronisku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl