Wciąż bardzo wiele osób z niepełnoprawnością żyjących w Polsce nie pracuje. Żeby ta sytuacja mogła ulec zmianie potrzebne są działania adresowane do tych osób i ich rodziców w momencie, kiedy są jeszcze w szkole. Innowatorki stworzyły i przetestowały w jednej z sopockich szkół program wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością, który pomaga w wyborze najlepszej dla nich ścieżki edukacyjno-zawodowej. Kluczowe w tym procesie było badanie predyspozycji, zainteresowań, możliwości i ograniczeń uczniów oraz uczennic z niepełnosprawnością i konfrontowanie tej diagnozy z zapotrzebowaniem na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy.