Budka planistyczna to pomysł na mechanizm łączenia zapotrzebowania na wiedzę ze strony samorządów, z kompetencjami przyszłych planistów i planistek. Zakłada włączenie studentów i studentki w partycypacyjne procesy planowania rozwoju miasta, daje im szansę na sprawdzenie się w pracy nad rozwiązywaniem realnych problemów przestrzennych, wzbogaca portfolio i daje możliwość merytorycznej współpracy z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów. Budka planistyczna to także zestawu materiałów umożliwiających uruchomienie takiej współpracy przez osobę z grona pracowników naukowych uczeni wyższych lub urzędników pracujących w urzędach gminy czy miasta.