Nazwa innowacji

Działaj, inwestuj, buduj z lokalną społecznością

Kto pomaga?

Fundacja Żywa Przestrzeń

Komu pomaga?

Organizacjom pozarządowym z małych miast i obszarów wiejskich

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Jak wynika ze statystyk, NGO rzadko szukają pracowników w lokalnej społeczności i unikają zatrudniania na umowę o pracę.

Organizacje nie wiedzą, jakie kompetencje i zasoby mają mieszkańcy. W małych społecznościach perspektywy zawodowe oraz możliwości podniesienia kwalifikacji i zdobycia dobrej pracy na miejscu są mniejsze niż w większych ośrodkach miejskich.

Rozwiązanie

Fundacja opracowała model współpracy organizacji pozarządowych z lokalną społecznością̨ przy realizacji inwestycji, generujących miejsca pracy. Model ułatwia dostrzeganie potencjału w lokalnej społeczności, koncentrując się jednocześnie na jej potrzebach. Ułatwia też planowanie adekwatnej inwestycji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl