Nazwa innowacji

Edukacyjna podróż za jeden uśmiech

Kto pomaga?

Arkadiusz i Joanna Nepelscy

Komu pomaga?

Osobom uczniowskim ze szkół podstawowych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Szkoła zazwyczaj nie uczy kompetencji, które będą potrzebne na rynku pracy w niedalekiej przyszłości – różnego rodzaju umiejętności miękkich, w tym kooperacyjnych. Postawy współpracy i wzajemnego wsparcia nie są w szkole promowane czy wzmacniane. Uczniowie nie rozumieją ich znaczenia, ani płynących z nich korzyści. Jedynymi informacjami zwrotnymi, jakie szkoła oferuje uczennicom są oceny – brakuje informacji, które odnoszą się do obszaru takiego jak wzmacnianie zdrowych postaw i zasad działania w grupie klasowej. Metody nauczania stosowane przez szkołę są nieatrakcyjne – zazwyczaj jest to nauka podawcza bez użycia aktywnych sposobów przekazywania wiedzy oraz angażowania uczniów w proces. 

Rozwiązanie

Innowatorzy proponują działanie, w ramach którego uczennice otrzymują symboliczne nagrody – uśmiechy – przyznawane za okazywanie wsparcia i dobrą współpracę. Obrót uśmiechami jest elementem, który ma potencjał nauczania przedsiębiorczości.

Zasadą gry jest wspólna korzyść – jeśli ja wygrywam, wygrywa także cała grupa. Gra ma na celu stworzenie sytuacji, w której grupa rówieśnicza, składająca się z uczniów, funkcjonuje w oparciu o takie właśnie zasady. Gra dostarcza odbiorcom pozytywnego doświadczenia związanego z samopomocą (wzajemnym wspieraniem się w nauce) i współpracą. 

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl