Nazwa innowacji

GeroHero – odnajdź w starości zawód przyszłości

Kto pomaga?

Centrum Edukacji Gerontologicznej

https://www.facebook.com/CentrumEdukacjiGerontologicznej/

Komu pomaga?

Młodzieży w liceach i technikach, młodzieżowym liderom. Pośrednimi odbiorcami i beneficjentami są seniorzy.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Stereotypowe i schematyczne postrzeganie starości/osób starszych; brak wiedzy i niezagospodarowany obszar w systemie edukacji dot. zawodów przyszłości związanych ze starością; schematyczne postrzeganie zawodów związanych ze starością jako pracy wyłącznie opiekuńczej lub pielęgnacyjnej, dosyć niewdzięcznej, niewymagającej specjalnych kwalifikacji, mało prestiżowej i niedającej poczucia satysfakcji (częściowo wynika to z braku pozytywnych przykładów tego rodzaju pracy).

Rozwiązanie

Innowacja w ciekawy sposób ujmuje właściwie nieobecny w polskim systemie edukacji temat zawodów przyszłości związanych ze srebrną gospodarką. Pomysł jest wart uwagi w kontekście społecznych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Głównym założeniem – ale i jak się okazało sukcesem – innowatorek jest zmiana postaw i rozbicie schematycznego myślenia dotyczącego starości oraz zachęcenie młodzieży do spojrzenia na zawody związane ze starością w nowy i niestereotypowy sposób.

W ramach innowacji powstały: konspekty dla kadry nauczycielskiej, scenariusze trzech lekcji, zeszyty ćwiczeń GeroHero.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl