Nazwa innowacji

Graj o tron

Kto pomaga?

Fundacja Ajkum

Komu pomaga?

Kobietom po 30 roku życia z doświadczeniem zawodowym

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Kobiety w wieku 30+ często pełnią wiele ról rodzinnych i zawodowych, stoją więc przed licznymi wyzwaniami. Nie są wspierane w poszukiwaniu rozwiązań zgodnych z własnymi potrzebami. Poszukiwania schodzą na drugi plan – kobiety robią głównie to, co uważane jest za słuszne. Taką postawę wzmacnia presja otoczenia.

Kobiety pragnące rozwoju zawodowego napotykają wiele barier. Poza presją otoczenia i trudnościami w łączeniu ról, istotne utrudnienie stanowi niedocenianie własnych kwalifikacji zawodowych oraz potencjału. W efekcie, kobiety – wbrew własnej woli – wypadają z rynku pracy lub nie awansują. Tę nierówność pogłębiają uprzedzenia pracodawców, uważających kobiety za obarczone obowiązkami rodzinnymi w większym stopniu niż mężczyźni. 

Kobietom brakuje wsparcia w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami – często nie dostają go nawet od innych kobiet w pracy, które spotykają się z podobnymi barierami. Odpowiedzią na opisaną wyżej sytuację jest gra szkoleniowa „Graj o tron”, mająca na celu wzmocnienie sytuacji kobiet przez pomoc w eksploracji ich zasobów.  

Rozwiązanie

Pierwszy etap polega na analizie ról, jakie pełnią odbiorczynie. Drugi to praca grupowa, wspierająca proces przemiany. Trzeci etap polega na pracy indywidualnej nad określeniem swoich wartości. W zgodzie z nimi oraz ze zdefiniowanymi zasobami uczestniczki gry tworzą swój model menedżerki, budują markę własną. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji lub otrzymać materiały szkoleniowe, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl