You are currently viewing II nabór zakończony – wyniki 13 sierpnia

30 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji Kursu dla Innowatorów i Innowatorek w ramach Inkubatora TransferHUB. Zgłosiło się do nas 49 inicjatyw z całej Polski, najliczniej z Mazowsza, Dolnego Śląska, Pomorza i Śląska. Najwięcej zgłoszeń – bo aż 19 – dotyczy pomysłów w zakresie nierówności na rynku pracy w odniesieniu do kobiet.

Przez najbliższe tygodnie zespół TransferHUB będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych propozycji innowacyjnych rozwiązań na rzecz pracy. Wyniki ogłosimy 13 sierpnia b.r.

Zespół TransferHUB