You are currently viewing Innowacje społeczne w oparciu o design thinking

W środę, 28 kwietnia 2021 w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się warsztat TransferHub online.

Warsztaty poświęcone będą dyskusji oraz poznaniu narzędzi, które można wykorzystać do projektowania innowacji społecznych. Zobaczymy, w jaki sposób, wykorzystując narzędzia projektowe (Service Design/ Design Thinking), można strukturyzować proces pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Spotkanie będzie ciekawe zarówno dla tych osób, którym już chodzą po głowie pomysły na to, jakie innowacje społeczne można zrealizować jak i dla tych, które na razie widzą obszary, w których chciałyby coś zmienić, ale nie mają jeszcze skonkretyzowanego pomysłu. Dostarczą narzędzi, które pozwalają przekładać to,  co na co dzień obserwujemy na pomysły, które mają szansę sprawdzić się w działaniu.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Sikorska, specjalistka w zakresie projektowania usług.

W TransferHub myślimy o projektowaniu innowacji jako o dynamicznym procesie. Innowatorzy i innowatorki najczęściej zgłaszają się do inkubatora z zalążkiem pomysłu, który ulega licznym przetworzeniom pod wpływem pracy z ekspert/k/ami w pierwszym etapie. Dopiero po tej fazie osoby rozwijające się w inkubatorze biorą udział w konkursie grantowym na testowanie rozwiązań. Idea inkubacji innowacji społecznych jest głęboko zakorzeniona w design thinkinking. Na warsztat zapraszamy szczególnie te osoby, które rozważają zgłoszenie się do TransferHub, oraz wszystkich innych, którzy chcą poznać podstawy design thinking.

Warsztaty są bezpłatne. Będą tłumaczone na polski język migowy. Decyduje kolejność zgłoszeń https://forms.office.com/r/RrZRt468g8