You are currently viewing Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

Pełnienie ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników jest zjawiskiem powszechnym. Z uwagi na trendy demograficzne, w najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi osobami zależnymi. Czy i jak możemy wesprzeć pracownice i pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych? Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy? Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem rozmowy Miłosza Marchlewicza z Marcelem Andino Velezem.

Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią w Polsce około 25% ogółu mieszkańców, do 2030 roku takich osób będzie 10,8 mln. Natomiast grupa osób w wieku podeszłym – starszych niż 80 lat – odpowiada liczbie dzieci, które rodzą się w Polsce przez 4 lata. Tymczasem aż 30% badanych nie wie, czy ich koledzy lub koleżanki opiekują się kimś dorosłym. Temat osób opiekujących się osobami dorosłymi jest więc wciąż nieobecny w rozmowach i przestrzeni publicznej.

Jednocześnie pełnienie ról opiekuńczych ma pozytywny wpływ na kompetencje przydatne w pracy – tego zdania jest czterech na dziesięciu pracowników i pracownic. Wiąże się to z tym, że takie osoby mają także dodatkową motywację związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego swoim bliskim. Większa liczba obowiązków wymaga od nich także chociażby lepszej organizacji czasu.

Marcel Andino Velez był współtwórcą i wicedyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2007–2019), menedżerem kultury, dziennikarzem, antropologiem i etnografem. Obecnie, ze względu na wyzwania rodzinne, poświęcił się wprowadzaniu w Polsce nowego typu działalności: koordynacji opieki geriatrycznej. Rozmowę prowadził Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.