You are currently viewing TransferHub: w punktach o naszych wymaganiach

Planujesz zgłosić swój pomysł do TransferHUB? Nie jesteś pewien jakie wymagania musi spełnić? Tutaj w krótkich punktach mówimy, jakich innowacji szukamy w II edycji:

  1. Nowatorskich w skali Polski. To, czy nie powielają istniejących pomysłów, będziemy sprawdzali m.in. w tych trzech miejscach: 1, 2, 3.
  2. Dotyczących pracy – jej wyboru, poszukiwania, utrzymania, zmiany, lepszej organizacji.
  3. Związanych z wykorzystywaniu szans oraz pokonywaniem problemów eliminowaniu zagrożeń, jakie powstają za sprawą automatyzacji i robotyzacji, starzenia się społeczeństwa oraz nierównego traktowania kobiet (więcej o tych obszarach można przeczytać tutaj).
  4. Uwzględniających odmienne potrzeby ludzi w różnym wieku, o różnej płci, w różnym stanie zdrowia, o różnym statusie rodzinnym itd. Inaczej mówiąc: niewykluczające.
  5. Takich, których skuteczność można przetestować w ciągu pół roku.
  6. Takich, które można byłoby wprowadzić (zastosować) na terenie całego kraju.
  7. Możliwych do zastosowania przez inne podmioty niż innowator: niezwiązane z nim organizacje, firmy, instytucje.
  8. Posiadających dowolną postać np. zestaw narzędzi, podręcznik, gra, rodzaj usługi, oprogramowanie, aplikacja, koncepcja organizacji miejsc pracy lub siatki płac w przedsiębiorstwie itd.