Nazwa innowacji

Jestem dla siebie ważna

Kto pomaga?

Joanna Grandzicka, Małgorzata Jasnoch, Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

Komu pomaga?

Z jednej strony pracującym mamom, a z drugiej mamom bezrobotnym, które chcą wrócić na rynek pracy i łączyć obie role społeczne.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Kobiety doświadczają wypalenia macierzyńskiego, związanego z nierównym podziałem obowiązków domowych i koniecznością łączenia pracy z opieką nad dziećmi.

Kobiety wycofują się z życia zawodowego w związku z trudnościami z godzeniem ról zawodowych i opiekuńczych. Po długiej przerwie związanej z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi trudniej im wrócić na rynek pracy. Mają wiele obaw z tym związanych i są niepewne swoich kompetencji i możliwości. 

Rozwiązanie

W odpowiedzi na powyższe problemy innowatorki proponują lokalną grupę wsparcia, zorganizowaną przy szkole. Zamierzają zapewnić opiekę nad dziećmi, by mamy mogły swobodnie wziąć udział w warsztatach. Sednem rozwiązania jest stworzenie społeczności wspierającej kobiety w wypracowaniu pola dla aktywności zawodowej.

Cykl warsztatów ma na celu zbudowanie świadomości dotyczącej podziału obowiązków w rodzinie, wyznaczenie indywidualnych celów przez uczestniczki i identyfikację wyzwań na drodze do ich osiągnięcia. Celem warsztatów będzie zbudowanie nowych kompetencji oraz przekazanie narzędzi do zmiany relacji w rodzinie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl