Nazwa innowacji

Job Tune Up

Kto pomaga?

Kamila Stępniowska i Maciej Tygielski

Komu pomaga?

Osobom, które myślą o pracy jako anality/cz/k/a danych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Na rynku pracy zachodzą nieuniknione zmiany – wiele zawodów znika z racji zmniejszającego się zapotrzebowania. W miejsce tych profesji pojawiają się nowe, na które popyt wzrasta. Przed wieloma pracownikami widnieje perspektywa przebranżowienia się. Poszukiwanie pracy nie zawsze wiąże się ze wspomnianymi przemianami rynkowymi, obserwuje się również potrzebę znalezienia pracy bardziej satysfakcjonującej lub lepiej płatnej. 

Analityk danych to jeden z zawodów przyszłości, a badania wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie rosło. Jest to zawód potrzebny, gwarantujący stabilną pracę. Praca analityczki danych jest także związana z wysokim wynagrodzeniem. Barierą przebranżowienia się – poza czynnikami psychologicznymi hamującymi gotowość do zmiany – może być niepewność dotycząca kwalifikacji, predyspozycji do wykonywania zawodu, jak również faktyczny ich brak.

Rozwiązanie

Innowacja skierowana jest do osób spoza branży IT, które nie miały dotąd możliwości zdobycia umiejętności z zakresu analizy danych. Wymaga ona poświęcenia zaledwie 5 godzin w celu sprawdzenia, czy ma się predyspozycje do wykonywania zawodu analityka danych.

Istniejące programy edukacyjne dotyczące tej dziedziny są drogie i w większości oferowane jedynie w języku angielskim. Innowacja skupia się na praktycznej stronie analizy danych i wpisuje się w motto uczenia się przez całe życie. Pomaga skierować swoją karierę zawodową na inny tor.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl