You are currently viewing Kompetencje w pracy doby pandemii

O szansach i zagrożeniach robotyzacji i automatyzacji pracy opowie dr Joanna Mazur. Spotkanie online odbędzie się 21 kwietnia (środa) o godz. 10.00.

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/kompetencje-w-pracy-doby-pandemii/register 

Spotkanie “Kompetencje w pracy doby pandemii” będzie dotyczyć zmian związanych z nowymi technologiami. Omówione zostaną zagrożenia i szanse robotyzacji i automatyzacji pracy. Wystąpienie dr Joanny Mazur z DELab UW uwzględni też zmiany związane z pandemią COVID-19. Podczas webinarium przeanalizowane zostaną kompetencje przyszłości oraz wpływ pandemii na zapotrzebowanie na pracowniczki i pracowników na rynku.

Termin spotkania: 21 kwietnia br. (środa), godz. 10:00-12:00

Tytuł: “Kompetencje w pracy doby pandemii”

Prowadząca: dr Joanna Mazur

Jako FISE od lat przyglądamy się zmianom związanym z automatyzacją i robotyzacją pracy. Pandemia COVID-19 bardzo je przyspieszyła. Na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Zapraszam Państwa na kolejne webinarium TransferHub tym razem poświęcone szansom i zagrożeniom automatyzacji pracy – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.