Nazwa innowacji

Nowe horyzonty

Kto pomaga?

Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komu pomaga?

Podopiecznym młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Kobiety trafiające do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  są w momencie, w którym muszą się usamodzielnić, jednocześnie grozi im wykluczenie społeczne. Mają świadomość, że doświadczenie pobytu w MOW będzie mieć duży wpływ na ich przyszłość. 

MOW nie ma środków finansowych, narzędzi ani personelu do indywidualnego wsparcia takich kobiet pod kątem ich rozwoju zawodowego. Możliwości wyboru drogi zawodowej są więc ograniczone, a propozycje Ośrodka dotyczą pracy niskopłatnej. Nie pozwala ona na usamodzielnienie się i opuszczenie dotychczasowego środowiska.

Rozwiązanie

Rozwiązanie polega na przygotowaniu odbiorczyń do prac z zakresu IT, potencjalnie bardziej atrakcyjnych niż typowe zajęcia z oferty MOW. Charakter pracy powoduje, że może ona być wykonywana zdalnie, co zmniejsza obawy pracodawcy przed zatrudnieniem osoby z MOW. Wśród grupy docelowej są osoby potrzebujące specjalnych warunków do pracy – forma zdalna może być odpowiedzią na tę potrzebę. Szkoleniu zawodowemu będzie towarzyszyło wsparcie terapeutyczne, które ma pomóc odbiorczyniom w dokonaniu zmiany w życiu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl