Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności projektu (KPON)

Informujemy o możliwości zgłoszenia niezgodności projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)

Droga Użytkowniczko,
Drogi Użytkowniku,

informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele),
instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Po kliknięciu poniższego linku znajdziesz tekst Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych