Innowacja szukały odpowiedzi na problem małej aktywności osób młodych w kontekście wchodzenia na rynek pracy. Celem innowacji było zwiększenie ich umiejętności inicjowania działań oraz radzenia sobie z sytuacją sukcesu i porażki. Innowatorki zaprojektowały i przetestowały z grupą młodych ludzi trzy dedykowane im wyzwania, wzmacniające kluczowe w pracy kompetencje: samodzielność i odpowiedzialność, komunikatywności i eksperckość oraz umiejętność współpracy w zróżnicowanym środowisku.