You are currently viewing Poznaj nowe innowacje

Dzielimy się 9 nowymi innowacjami przetestowanymi w ramach Transfer HUB

Innowacje z drugiego naboru TransferHub zostały pomyślnie przetestowane. Z wielkim optymizmem zapraszamy do zapoznania się z 9 projektami modernizującymi polski rynek pracy.

Zgłoszone innowacje odpowiadają na wyzwania w czterech obszarach:

  1. nierówności na rynku pracy, których doświadczają kobiety;
  2. starzenie się społeczeństwa i pracowników;
  3. automatyzacja i robotyzacja.
  4. inne związane z pracą (perspektywy młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób w kryzysie bezdomności).

Dziewięć kolejnych innowacji to rozwiązania kreatywne, dogłębnie przemyślane i odpowiadające na potrzeby tych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy lub są na nim, lecz potrzebują systemowej pomocy, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. W innowacjach wyśmienicie odnajdą się również osoby, które pragną wrócić do pracy, ale na swojej drodze napotykają rozmaite trudności.

Prezentowane pomysły wyrastają z postępu technologicznego, potrzeby aktywizacji grup nieuprzywilejowanych, chęci wsparcia młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w dorosłość oraz bardziej doświadczonych, borykających się z problemem ageizmu i nierównomiernym podziałem obowiązków.

Do osiągnięcia zamierzonych celów służyć mają przede wszystkim praca w grupie osób o podobnych doświadczeniach, narzędzia internetowe, a także poradniki sporządzone przy fachowym wsparciu ekspertek z różnych dziedzin. Wszystko to w oparciu o obserwowane trendy, zauważalne za granicą i w dobrych praktykach, o których słyszymy zewsząd. Stąd wielki optymizm, którym napawają przetestowane projekty, jako że w swoich założeniach mają odpowiadać na potrzeby społeczne, które do tej pory pozostawały niezaspokojone.

Innowatorzy i innowatorki przetestowali swoje pomysły z grupami, dla których zostały zaprojektowane. Wyciągnęli wnioski z fazy testowania i na ich podstawie udoskonalili swoje innowacje. Niektóre zespoły powtórzyły ten proces kilkakrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z 9 innowacjami z drugiego naboru:

Modelem wolontariatu osób z niepełnosprawnością intelektualną w instytucjach kultury, opracowanym przez Fundację TIFF Collective,

Modelem opracowanym przez Koło Jeleniogórskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, który pomaga osobom w kryzysie bezdomności znaleźć nowe zatrudnienie w usługach opiekuńczych,

Program edukacyjnym, opracowanym przez Karolinę Mackiewicz, dzięki któremu osoby wychodzące z kryzysu bezdomności będą mogły podjąć pracę jako asystenci osób z niepełnosprawnościami,

Zestawem ćwiczeń Gabrieli Wydry, Aleksandry Gościckiej i Julii Nowoszyńskiej, który pomaga młodym odnaleźć drogę w życiu,

Scenariuszem lekcji o kompetencjach przyszłości Arkadiusza i Joanny Nepelskich

Narzędziownikiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników, który pomaga osobom uczniowskim rozpocząć działalność w branży turystycznej,

Przewodnikiem Fundacji SOC Tech Lab wspierającym osoby o wysokich kwalifikacjach,

Materiałami edukacyjnymi, które pomagają radzić sobie z dyskryminacją podczas rekrutacji, autorstwa Ziemowita Pawluka i Katarzyny Nakielskiej-Pawluk,

Modelem pracy z matkami Joanny Grandzickiej, Małgorzaty Jasnoch i Agnieszki Kasprzyk-Mączyńskiej.