Nazwa innowacji

Praca dla kobiet ze wsi i małych miejscowości

Kto pomaga?

Fundacja Węgrów-Miasto-Wieś

https://fwmw.org/

Komu pomaga?

Kobietom ze wsi i małych miejscowości

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

W edukacji szkolnej brakuje diagnozy własnego potencjału uczennic i uczniów, co skutkuje przypadkowym wyborem ścieżek edukacyjnych. Problem nieadekwatnego doradztwa zawodowego generuje kolejne wyzwanie – młodzi ludzie nie są przygotowani do szukania pracy, nie znają realiów i wymagań rynku, a w konsekwencji czują się zagubieni po zakończeniu edukacji.

Na te problemy nakłada się specyficzna sytuacja odbiorczyń innowacji, czyli młodych kobiet mieszkających na wsi lub w małych miastach. Łączenie życia osobistego i zawodowego jest dla nich szczególnie wymagające, chociażby ze względu na brak żłobków i komunikacji publicznej. Zdarza się, że lokalna społeczność im nie pomaga – głosząc, że kobieta powinna realizować się przede wszystkim w rodzinie. 

Ostatni problem to nieadekwatne działania instytucji wsparcia zawodowego na wsiach i w małych miastach, w szczególności powiatowych urzędów pracy, które nie zawsze dysponują  adekwatnymi narzędziami wsparcia rozwoju zawodowego i aktywizacji kobiet. 

Rozwiązanie

Proponowane rozwiązanie to warsztat edukacyjny. Innowacja wyposaża młode kobiety z małych miejscowości w aktualną wiedzę, jak poszukiwać pracy lub jak założyć małą działalność gospodarczą. Rozwiązanie uwzględnia perspektywę młodych kobiet – bierze pod uwagę ich stan wiedzy, możliwości działania, ofertę lokalnego PUP. Może stanowić narzędzie dla urzędów pracy oraz doradców zawodowych w szkołach ponadpodstawowych oraz innych placówek przygotowujących do podjęcia pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl