Nazwa innowacji

Przedłużacz

Kto pomaga?

Monika Podgórska

Komu pomaga?

Osobom z niepełnosprawnością ruchową

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu nie mogą korzystać ze szwalni w Zakładach Aktywności Zawodowej. Nie mogą także uczyć się tego zawodu w szkole specjalnej o profilu branżowym.

Propozycje pracy kierowane do osób z niepełnosprawnością ruchową są często mało twórcze i nakierowane na powstanie przedmiotów bez większych walorów estetycznych. Odtwórcze prace proponowane tej grupie osób nie wpływają na zwiększenie samodzielności, nie dają też możliwości samorealizacji. W przypadku szycia jest zupełnie inaczej.

Rozwiązanie

Rozwiązanie proponowane przez innowatorę to nakładka na maszynę do szycia umożliwiająca obsługę za pomocą rąk. Urządzenie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i pasuje do standardowych maszyn szwalniczych używanych w Polsce. 

Samodzielne szycie ma znaczenie rehabilitacyjne, umożliwia realizację własnych pomysłów, pobudza kreatywność, a w efekcie pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i umożliwia większe usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Proponowana aktywność może wpłynąć na zmianę stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnością. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl