Nazwa innowacji

Putiwnik dla żinki w PL

Kto pomaga?

Pulire

Komu pomaga?

Kobietom z Ukrainy krótko i długo pracującym w jednej firmie (pary tworzą nowa pracownica + mentorka).

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Duża rotacja pracownic z Ukrainy, bariera językowa i nieznajomość polskich zwyczajów, niskie poczucie przynależności, brak przewodniczki po polskiej rzeczywistości, brak zakorzenienia w Polsce, a także wsparcia i transferu doświadczenia w grupie pracownic z Ukrainy.

Rozwiązanie

Innowatorkom przyświecał cel dowartościowania i wzmocnienia Ukrainek w miejscu pracy, co długofalowo miało się przełożyć na zmniejszenie dużej rotacji tych pracownic w firmie. Aby to osiągnąć, innowatorki połączyły praktyczną naukę języka polskiego dla nowych ukraińskich pracownic z wykorzystaniem pracy mentorskiej doświadczonych i znających język polski ukraińskich pracownic. W trakcie lekcji omawiane były tematy z zakresu prawa, zwyczajów i realiów życia w Polsce, co budowało poczucie zakorzenienia. Projekt w oryginalny sposób odpowiedział na potrzebę integracji zawodowej i społecznej pracownic z Ukrainy, a jego beneficjentami_kami są nie tylko poszczególne osoby (nowe pracownice i mentorki), ale i sam pracodawca. W nauce języka została zastosowana innowacyjna metoda Closer oraz praca mentorska wykorzystująca potencjał pracownic z Ukrainy dłużej zatrudnionych w firmie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl