Nazwa innowacji

Qualihired

Kto pomaga?

Fundacja SOC TECH LAB

https://soctechlab.io/

Komu pomaga?

Wysoko wykwalifikowanym osobom mającym problem ze znalezieniem pracy.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Projekt jest skierowany do osób, których problemy na rynku pracy wynikają̨ z kwalifikacji uznawanych za zbyt wysokie. Dyskryminacja osób z wysokimi kwalifikacjami w procesach rekrutacyjnych najczęściej dotyczy osób 55+, ale także młodszych, które mają bogate doświadczenie i albo w ogóle nie są zapraszane do rekrutacji, albo nie przechodzą do jej kolejnych etapów.

W Polsce problem ten jest jeszcze mało rozpoznany i słabo nagłośniony. Tymczasem trudności ze znalezieniem pracy przez osoby wysoko wykwalifikowane mogą prowadzić do szeregu efektów psychologicznych, w tym spadku motywacji, frustracji, zaniżonej samooceny, depresji, poczucia braku kompetencji i gorszych relacji w zespole.

Rozwiązanie

Pomysł polega na stworzeniu interaktywnego narzędziownika, oferującego pracę nad CV, rozpoznanie swoich kompetencji, wdrożenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz naukę prezentowania doświadczenia w sposób przekonujący pracodawców. Jednocześnie podejmowane działania mają popularyzować wiedzę o istniejącym problemie, a także prezentować historie konkretnych przypadków z analizą sukcesów lub porażek. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl