Innowacja jest próbą odpowiedzi na trudności z podjęciem pracy zawodowej przez młode matki mieszkające na terenach wiejskich, gdzie brak jest infrastruktury w postaci żłobków i przedszkoli. Innowatorzy postanowili wykorzystać potencjał już istniejących Grup Zabawowych, czyli systematycznych spotkań matek z dziećmi prowadzonych przez animatorki. Zaprojektowany cykl zajęć służył rozbudzeni w młodych matkach aspiracji oraz zachęceniu ich do zaplanowania własnych ścieżek rozwoju zawodowego. Innowacja polega także na stworzeniu modelu wzajemnej opieki, który umożliwia młodym matkom dzielenie obowiązków opieki nad dziećmi w celu powrotu na rynek pracy.