Nazwa innowacji

Senior App

Kto pomaga?

Fundacja SeniorApp

Komu pomaga?

Studentom i studentkom kierunków medycznych

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Praktyki studenckie są obowiązkowe i mają być pierwszym kontaktem z realną pracą, tymczasem rzadko okazują się przydatne. Obecny tryb nie spełnia oczekiwań osób studenckich, nie przygotowuje ich też do dalszej pracy w oparciu o zatrudnienie. 

Na kierunkach medycznych brakuje praktyki i zajęć, które uwrażliwiają, pozwalają na naukę kontaktu i właściwej komunikacji z pacjentem. Praktyki w obecnym kształcie nie są odbywane zgodnie z zasadami. Zdarza się że osoby studenckie wypełniają rubryki, ale nie uczestniczą w zajęciach. Z drugiej strony, osoby starsze nie dysponują dodatkowymi środkami na pokrycie płatnej pomocy, której potrzebują.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na opisaną sytuację jest ogólnodostępna aplikacja Senior App, rozbudowana o moduł praktyk dla studentów kierunków medycznych. Innowacja proponuje rzeczywiste doświadczenie na rynku pracy, pozwala na dopasowanie praktyk do możliwości studentki i odpowiada na realne potrzeby. Praktykanci mogą liczyć na informację zwrotną od pacjentów, którymi zajmują się, doskonaląc swoje kompetencje, a uczelnia zyskuje możliwość rzeczywistej weryfikacji stażu. Natomiast seniorki mogą otrzymać wsparcie w takich czynnościach jak np. umówienie teleporady, zabiegi higieniczne, pomoc w przemieszczaniu się czy podanie leków o określonej godzinie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl