Innowacja odpowiada na problem braku wiedzy na temat realnych predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Innowatorka postanowiła stworzyć narzędzie dostosowane do ich możliwości percepcyjnych, diagnozujące ich potencjał i realne umiejętności. Narzędzie to może być stosowane przez organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, instytucje i organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to zestaw prostych zadań, przyjaznych dla osób testujących. Ma szansę na zwiększenie ich aktywności zawodowej i życiowej samodzielności.