Nazwa innowacji

Stop wykluczeniu osób 45+ w mediach i kulturze

Kto pomaga?

Grzegorz Kubaszko

Komu pomaga?

Dziennikarzom i dziennikarkom 45+

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Innowacja odpowiada na problemy, które dotykają pracowników 45+ w branży medialnej. Część z nich doświadcza marginalizacji zawodowej lub degradacji, a jednocześnie ma dużą chęć powrotu do pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami. 

Do realizacji zleceń w mediach bywają wybierane osoby, które oferują większą wydajność kosztem niższej jakości. Osoby młodsze na stanowiskach kierowniczych wybierają specjalistów w swoim wieku zamiast osób bardziej doświadczonych. Młodsze pokolenie ma też inne podejście do pracy, co utrudnia komunikację ze starszymi współpracownikami.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, innowator oferuje pomoc w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i w zaprezentowaniu posiadanych umiejętności, które są cenione na rynku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl