AKTYWNE W KULTURZE

Nazwa innowacji Aktywne w kulturze Kto pomaga? Fundacja TIFF Collective Komu pomaga? Kobietom z niepełnosprawnością intelektualną, które miały już wcześniej doświadczenie w rehabilitacji społecznej. Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja…

1 Komentarz

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania