POTENCJAŁ W DOJRZAŁOŚCI

Nazwa innowacji Potencjał w dojrzałości Kto pomaga? Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe m.st. Warszawy Komu pomaga? Doradczyniom i doradcom zawodowym pracującym z osobami 50+ Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja…

0 Komentarzy

NOWE HORYZONTY

Nazwa innowacji Nowe horyzonty Kto pomaga? Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Komu pomaga? Podopiecznym młodzieżowych ośrodków wychowawczych Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Kobiety trafiające do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  są w…

0 Komentarzy

SENIOR APP

Nazwa innowacji Senior App Kto pomaga? Fundacja SeniorApp Komu pomaga? Studentom i studentkom kierunków medycznych Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Praktyki studenckie są obowiązkowe i mają być pierwszym kontaktem…

0 Komentarzy

BAZA EKSPERTÓW

Nazwa innowacji Baza ekspertów Kto pomaga? Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie http://www.chamber-tarnow.com.pl Komu pomaga? Pracownikom i pracodawcom w starszym wieku Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Innowacja skierowana jest do niewielkich…

0 Komentarzy

Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

Pełnienie ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników jest zjawiskiem powszechnym. Z uwagi na trendy demograficzne, w najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi osobami zależnymi. Czy i jak możemy wesprzeć pracownice i pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych?…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania