Wybory zawodowe podejmowane na wczesnych etapach życia przez młodych ludzi podejmowane są pod dużą presją rodziny, znajomych, społeczeństwa oraz presją konieczności odniesienia sukcesu finansowego. To powoduje, że pracują potem poniżej kwalifikacji i w zawodach niezgodnych z własnymi predyspozycjami. Rozwiązaniem może być skuteczne doradztwo zawodowe dostępne w szkołach. Niestety dziś często jest ono nudne, teoretyczne i nieefektywne. Innowatorzy postanowili to zmienić dodając do klasycznego doradztwa aktywne formy w postaci gier i symulacji. W ich pomyśle doradca zamiast doradzać tworzy dla młodego człowieka przestrzeń i warunku do aktywnego poszukiwania jego drogi zawodowej.