Nazwa innowacji

Video Portfolio

Kto pomaga?

Fundacja Struktura

Komu pomaga?

Osobom z niepełnosprawnościami

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Innowacja odpowiada na obawy pracodawców związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Liczne stereotypy sprawiają, że osoby te często nie są nawet dopuszczane do rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby z niepełnosprawnościami też odczuwają liczne obawy związane z wejściem na otwarty rynek pracy. Brakuje im wiedzy na temat zasad rekrutacji i metod szukania pracy. W związku z tym często wybierają pracę w niekonkurencyjnych warunkach, na przykład w Zakładach Aktywności Zawodowej. Typowa forma rekrutacji w oparciu o CV i list motywacyjny sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami wypadają z procesu rekrutacyjnego na początkowym etapie.

Rozwiązanie

W odpowiedzi na zasygnalizowane problemy, innowacja wspiera odbiorców w stworzeniu Video Portfolio. Idea polega na opracowaniu nagrań, przedstawiających aplikującą osobę. To rozwiązanie ułatwi pracodawcy porzucenie stereotypowego podejścia do osób z niepełnosprawnością. Sposób prezentacji potencjalnego pracownika ma wzbudzić większe zainteresowanie działu HR. Metoda zakłada eksponowanie kompetencji, a nie doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy, które bywa niewielkie z powodów systemowych. 

Dzięki innowacji osoby z niepełnosprawnością będą przygotowywane do stworzenia CV  i będą wiedzieć, jak budować pewność siebie, niwelować stres i eksplorować własne kompetencje.

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl