Nazwa innowacji

Warsztaty w kręgach dla osób po mastektomii

Kto pomaga?

Maria Garus, Anna Pawluk

Komu pomaga?

Osobom po mastektomii

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Innowacja odpowiada na brak wsparcia dla osób po zabiegu mastektomii. Zabieg ten może powodować poczucie zagubienia, osamotnienia oraz izolacji. Poczucie niepewności związane ze stanem zdrowia generuje potrzebę wspólnotowości i wsparcia ze strony osób z podobnymi doświadczeniami. 

Zabieg mastektomii sprawia, że powrót na rynek pracy jest utrudniony m.in. ze względu na dolegliwości fizyczne oraz psychiczne, które potrafią utrudnić lub uniemożliwić powrót do wcześniej wykonywanej pracy.

Rozwiązanie

Innowacja tworzy kompleksowy model wsparcia osób po mastektomii, które chcą wrócić lub odnaleźć się na nowo na rynku pracy. Zakłada oddziaływanie w czterech kluczowych obszarach: fizycznym, duchowym, seksualnym i społeczno-zawodowym. Celem jest dojście do poczucia pełni w każdym z nich. Osiągnięciu założeń posłużą warsztaty, praca w oparciu o metody kręgów, doradztwo zawodowe i arteterapia. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestniczki będą mogły korzystać z opracowanych narzędzi do samodzielnej pracy.

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl