Nazwa innowacji

Wióry lecą

Kto pomaga?

Katarzyna Sawko

Komu pomaga?

Kobietom z obszarów wiejskich oraz miejscowości do 70 tys. mieszkańców. Zarówno aktywnym, jak i nieaktywnym zawodowo. Zatrudnionym na część etatu. Opiekującym się dziećmi, w tym na urlopach macierzyńskich, a także opiekującym się osobami starszymi.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Brak lub nieduże możliwości aktywizacji zawodowej lub przebranżowienia dla kobiet zamieszkujących obszary wiejskie i miejscowości do 70 tys. mieszkańców. Bariera wynika z braku funduszy na wykupienie specjalistycznych kursów i/lub braku możliwości odbycia kursu poza miejscem zamieszkania (utrudniony dostęp do transportu publicznego, jeden samochód w gospodarstwie domowym, osoby zależne pod opieką).

Rozwiązanie

W ramach innowacji zaplanowano stworzenie kursu tapicerowania online – programu nauczania z sylabusem, gotowego do wykorzystania przez instruktorów tapicerstwa chętnych do prowadzenia zajęć online. Materiał wspiera osoby nauczające rzemiosła w sposób zdalny w dostosowaniu programu i sposobu prowadzenia zajęć do potrzeb osób uczestniczących, zwiększając jakość zajęć i wyników nauczania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl