Nazwa innowacji

Zaangażowany tata od początku

Kto pomaga?

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

https://ibs.org.pl/

Komu pomaga?

Parom – przede wszystkim ojcom oczekującym pierwszego dziecka, choć ważne jest także zmienianie świadomości kobiet co do zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi i przełamywanie stereotypów w tym obszarze. Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Ojcowie mają znikomy udział w wychowaniu dziecka w pierwszych miesiącach po narodzinach. Aktualnie istnieją już rozwiązania, które pozwalają ojcom na wzięcie większości urlopu macierzyńskiego i nawet całego urlopu rodzicielskiego. Jednak wg danych z ZUS jedynie ok. 1% zgłaszanych wniosków dotyczy mężczyzn. Większość ojców nie chce brać urlopów rodzicielskich z powodów finansowych (mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety) i kulturowych („co powiedzą inni”, „nie dam sobie rady”, „boję się”).

Fakt, iż mężczyźni nie biorą urlopów rodzicielskich, przyczynia się do tego, że matki nie wracają na rynek pracy, dopóki ich dzieci nie osiągną dorosłości, lub też nie wracają wcale. Ma to fatalne skutki nie tylko dla rynku pracy (w Polsce jest jeden z najniższych współczynników aktywności zawodowej kobiet oraz narastający deficyt pracowników), ale także sprawia, że kobiety tracą niezależność finansową, często nie mogą odnaleźć się na rynku pracy po długiej przerwie, nie są na bieżąco z tym, co dzieje się aktualnie w danej branży.

Rozwiązanie

Innowacja zakłada zorganizowanie warsztatów dla par w szkołach rodzenia uwzględniających dwa aspekty: prawny i psychologiczny. Celem warsztatów jest przełamywanie obowiązujących norm i stereotypów. Dotychczasowe rozwiązania skupiały się wyłącznie na kobietach. Jak pokazują doświadczenia w innych krajach (np. Skandynawia), bez zaangażowania ojców nie ma mowy o równościowym dostępie do rynku pracy. W Polsce zaczynają powstawać oddolne działania skierowane do ojców mające na celu przekonanie ich do większego zaangażowania w wychowanie dziecka. Jest to jednak zjawisko raczkujące. Tradycyjny model rodziny wciąż powoduje, że role opiekuńcze przejmuje matka. 

Celem innowacji jest wpływ na zmianę w myśleniu o równościowej partycypacji ojców w wychowaniu ich dzieci. Odsetek ojców, którzy już to robią, jest znikomy, a dotarcie do nich bardzo utrudnione. Oni sami niechętnie dzielą się tym doświadczeniem, wiedząc, że mogą być dyskryminowani przez innych mężczyzn (kolegów, ich ojców, pracodawców). O innowacyjności pomysłu stanowi również dotarcie do rodzin w szkołach rodzenia. Ich słuchaczami są najczęściej rodzice pierwszego dziecka, co ułatwia zadanie przekonania do równej opieki obojga rodziców. Jest to również kluczowy moment na podejmowanie ważnych decyzji wpływających na funkcjonowanie rodziny i aktywność zawodową kobiet.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl


Pobierz materiały – raporty z działań innowacyjnych