You are currently viewing Zapisz się na warsztat generowania pomysłów

Spotkanie w formule online zachęcające do poszukiwania innowacyjnych pomysłów zostanie zorganizowane 28 października br., w godz. 10-13. Podczas wydarzenia przewidziane są ćwiczenia pobudzające kreatywność i współpracę oraz odbędzie się dyskusja o innowacyjności. Spotkanie służy wszystkim zainteresowanym udziałem w drugiej edycji projektu TransferHUB, organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warsztat generowania innowacyjnych pomysłów ma służyć jako wsparcie dla osób zainteresowanych zgłoszeniem innowacyjnego pomysłu do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. 

Termin: 28 października br., godz. 10-13 (środa)

Rejestracja >>

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona i z racji na charakter spotkania (współtworzenie treści i uczenie się sytuacyjne) prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które mogą i chcą aktywnie uczestniczyć w całości spotkania. Z racji na planowane ćwiczenia prosimy o udział z włączonymi kamerami i mikrofonami (sprzyjać będzie spokojne otoczenie) oraz korzystanie z komputera, a nie komórek. W trakcie spotkania będzie 20-minutowa przerwa. Warsztat nie będzie nagrywany.

W ramach spotkania odbędą się gry i ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz współpracę; dyskusja o innowacyjności i nowatorstwie oraz ich przejawach w możliwych do realizowania innowacjach; prezentacja metod i rozwiązań służących zastosowaniu innowacji na szersza skalę. Wydarzenie będzie moderować Aleksandra Chodasz – od blisko 20 lat prowadzi wydarzenia integracyjne i rozwojowe dla biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Jest certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych, budowania zespołów i odporności psychicznej oraz facylitatorką z doświadczeniem prowadzenia spotkań w grupach od kilku do 200+ osób, offline i online.