Pomysł ma innowacje wynikał z obserwacji dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w tzw. „nowych zawodach”, wymagających wysokich kompetencji cyfrowych. Jednocześnie coraz bardziej widoczny jest narastający problem uzależnienia młodych ludzi od smartfonów i brak pomysłów na minimalizowanie tego zagrożenia. Innowatorka postanowiła wykorzystać oba obserwowane zjawiska i przetestować z grupą warszawskich licealistów program edukacji cyfrowej, przygadujący w praktyce do pracy z zawodzie specjalista ds. komunikacji w social mediach, zawodzie istniejącym od niedawna, którego przedstawiciele są coraz częściej poszukiwania przez instytucje, organizacje czy firmy. Młodzi ludzie na „zamówienie” trzech instytucji kultury tworzyli materiały promocyjne z wydarzeń za pomocą swoich telefonów komórkowych, ucząc się relacji pracowniczych.