Główny problem, na jaki odpowiada innowacja jest brak wiedzy młodych kobiet z terenów wiejskich na temat szerokiego wachlarza zawodów, jakie mogą wykonywać. W praktyce często sięgają one po zajęcia, które zwyczajowo wykonują kobiety z ich otoczenia, wybierając zawody niezgodne z ich predyspozycjami. Innowatorka postanowiła zadziałać prewencyjnie, projektując działania wspierające uczennice szkoły średniej z obszarów wiejskich i małych miasteczek w odkrywaniu ich mocnych stron zakładając, że w przyszłości umożliwi im to odejście od stereotypowego myślenia o pracy zawodowej, ale też zwiększy ich samodzielność, mobilność, elastyczność i pewność siebie.