Problem na który miała odpowiedzieć innowacja:

Problem, na jaki odpowiada innowacja, to brak skierowanych do młodych kobiet narzędzi pozwalających mapować swoje umiejętności i doświadczenia i przekładać je na świadome rozwijanie swoich kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu decyzji związanych z ich dalszym życiem. Badania przeprowadzone na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika wśród 140 losowo wybranych studentek w wieku 21-25 lat, pokazały, że dla wszystkich kobiet rozwój zawodowy jest bardzo ważny, bo zapewnia niezależność. Jednocześnie dziewczyny podkreślały, że ich wybór zawodowo-życiowy nie zawsze jest satysfakcjonujący, przyczyn doszukując się w niedoinformowaniu czy braku odpowiednich wiadomości.

Kobiety często wybierają kierunki studiów niezgodne z własnymi predyspozycjami, umiejętnościami czy potrzebami.

W efekcie absolwentkom trudno jest znaleźć pracę, która, jak wynika z badań, jest dla nich niezwykle ważna. Dodatkowo istotnym aspektem jest tu w miarę wczesne zrozumienie swojej sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków jeszcze przy okazji wyboru szkoły licealnej, nie dopiero studiów.
Przeprowadzone rozmowy z kilkunastoma licealistkami z różnych miejscowości pozwoliły nam zrozumieć, jak bardzo nadal dziewczyny borykają się ze stereotypowym myśleniem o kobietach w pracy (nie wszystkie zawody są dostępne, np. mechanika, górnictwo), a jednocześnie jak małe wsparcie dostają w kontekście wyboru drogi zawodowej.
Często polega ono na jednorazowej lekcji z doradcą zawodowym, który oferuje test złożony ze stu pytań. Jego wypełnienie pozwala określać, które zawody są nam predysponowane bądź, jakie kierunki studiów mogłyby nas zainteresować.

Dziewczyny rzadko myślą o zawodach, które faktycznie przyjdzie im wykonywać w przyszłości.

Rozmowy z dziewczynami jasno pokazały, że metody aktualnie stosowane w klasycznym doradztwie zawodowym są całkowicie nieskuteczna, nie oddają pełnego spektrum ich osobowości i predyspozycji, w efekcie licealistki korzystają z niej często dlatego, żeby móc zwolnić się z lekcji. Z drugiej strony, dziewczyny dość stereotypowo myślały o zawodach, które mogą wybrać. Często w ich wypowiedziach pojawiały się takie profesje, jak prawnik, lekarz, aktor. Rzadko myślą o nowych zawodach XXI wieku lub o tym, że wielu z zawodów, które mogłyby wykonywać, jeszcze nie ma. Obce jest im myślenie o tym, że na tym etapie warto skupić się na rozwijaniu swoich kompetencji, nie zaś wyborze jednego, konkretnego zawodu.

Rozwiązanie:

W efekcie współpracy innowatorek i uczestniczek testowania innowacji, powstało narzędzi do indywidualnej pracy: mapy do autodiagnozy oraz zeszyt do planowania swojego rozwoju wraz z instrukcją obsługi. Każda chętna osoba może skorzystać z nich indywidualnie. Rozwiązanie to może być też wykorzystane przez doradców zawodowych oraz wychowawców.

Teraz i w przyszłości

Narzędzie “Zmapuj siebie” uczy dziewczyny innowacyjnego procesu określenia swoich zasobów (mocnych stron, umiejętności, doświadczenia, pasji), zaplanowania ścieżki swojego rozwoju, testowania siebie w różnych sytuacjach oraz edukacyjnej i rozwojowej funkcji porażki. Daje jej też narzędzia (mapa do autorefleksji i toolkit planowania swojego rozwoju), z których będzie mogła skorzystać również w przyszłości, na każdym etapie jej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Przygotowanie do podjęcia decyzji zamiast gotowych odpowiedzi

Rozwiązanie to jest bardziej efektywne niż sposób, w jaki często pracuje szkoła czy doradca zawodowy, ponieważ przygotowuje uczennice do podjęcia decyzji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej, uczy jak przeprowadzić autodiagnozę i samodzielnie podjąć akcję, nie daje jednak gotowych odpowiedzi na temat przyszłości młodych dziewczyn, co często robi doradca oraz wszystkie testy służące poradnictwu zawodowemu.
Zmapuj siebie wskazuje możliwości sprawdzenia się w możliwych scenariuszach dalszego rozwoju zanim uczestniczka podejmie kosztowne i czasochłonne w skutkach decyzje dotyczące studiów i pracy. Uczy też radzenia sobie z porażką i przekucia jej w nowe doświadczenia.*
* Opis na podstawie informacji zawartych w specyfkacji innowacji Zmapuj siebie.

Paulina Galanciak, Paulina Łoś

[Innowatorki]:
Wielu dzisiejszych zawodów nie będzie, gdy uczestniczki naszego projektu wejdą na rynek pracy, a jednocześnie system edukacji wymaga od nich podejmowania decyzji dotyczących przyszłej kariery – jak sobie z tym poradzić? Nasza innowacja polega na stworzeniu intuicyjnych i prostych narzędzi do planowania przyszłości zawodowej w czasach dynamicznych zmian społecznych (…)
Wiemy, że najważniejsze w podejmowaniu decyzji [zawodowych] jest poznanie siebie i świadomość swoich mocnych stron, z czym kobiety ze względów społecznych, często mają problem, dlatego zaczniemy od wzmacniania dziewczyn w budowaniu stabilnego poczucia własnej wartości i wprowadzenia narzędzia do autodiagnozy, które pomoże im takie kompetencje określić.

Paulina Łoś

[Innowatorka]:

Jest projektantką usług (service designerką), prowadzi warsztaty i facylitacje graficzne dla korporacji. Doświadczenie to pozwoli jej wykorzystać metodologię Design Thinking do przeprowadzenia uczestniczek przez proces wzmacniania i odkrywania swoich możliwości. Prowadzi magazyn dla nastolatek “Szajn„ i na co dzień współpracuje z młodymi dziewczynami.

Paulina Anna Galanciak

[Innowatorka]:

W swojej pracy łączy koordynację i produkcję wydarzeń, co daje sporą bazę na rozwijanie projektu, jego rozliczanie, dopinanie jako całości. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu innowacyjnych warsztatów dla różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, dorosłych – głównie w małych miejscowościach. W tym roku uczestniczyła w projekcie Kobietostan, stworzonym przez kobiety dla kobiet wykluczonych (więźniarek, kobiet bezdomnych i z depresją).

PRODUKTY

W efekcie testowania innowacji powstał narzędziownik "Zmapuj siebie"

Model Zmapuj siebie - Narzędziownik

[PDF]

Model Zmapuj siebie - Narzędziownik

[wersja do druku]

Prawa autorskie

Wszystkie materiały dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, w tym utworów, tworzenie i rozpowszechnianie ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzanie zmian i rozpowszechnianie utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej licencji i wskazania autorów oraz FISE, jako w właścicieli praw do utworu. Pobranie materiałów oznacza akceptacje obowiązków wynikających z treści licencji.

GALERIA:

Pomysł na innowacje testowany był przez uczennice pierwszej i drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

Innowacje testowały:

Uczennice pierwszej i drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, w roku szkolnym 2017/18.
Pomysł na innowację jest odpowiedzią na fakt, że wielu obecnych zawodów nie będzie, gdy uczące się dziś w szkołach średnich osoby wejdą na rynek pracy. Jednocześnie system edukacji wymaga od nich podejmowania decyzji dotyczących przyszłej kariery już teraz. Innowatorki postanowiły stworzyć pakiet intuicyjnych i prostych narzędzi do planowania przyszłości zawodowej w sytuacji zmieniającego się dynamicznie rynku pracy. Narzędzia te powstawały we współpracy z osobami, dla których są przeznaczone, w toku warsztatów, sesji kreatywnych i indywidualnych spotkań mentoringowych. Innowatorki wyszły z założenia, że najważniejsze w podejmowaniu decyzji zawodowych jest poznanie siebie i świadomość swoich mocnych stron, a dobre narzędzia do autodiagnozy, mogą pomóc w ich precyzyjnym określeniu. Narzędzie będzie powszechnie dostępne on-line młodzi ludzie samodzielnie mogą z niego korzystać.