Nazwa innowacji

Aktywne w kulturze

Kto pomaga?

Fundacja TIFF Collective

Komu pomaga?

Kobietom z niepełnosprawnością intelektualną, które miały już wcześniej doświadczenie w rehabilitacji społecznej.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną często proponuje się prace fizyczne lub w usługach gastronomicznych. Wynika to po części z przekonania, że taka osoba nie ma żadnego potencjału intelektualnego. Potencjał kobiet z tym typem niepełnosprawności nie jest więc w ogóle dostrzegany, a co za tym idzie wykorzystywany. Problem ten dotyczy zarówno uczestnictwa w kulturze, możliwości odbycia wolontariatu w instytucjach kultury, ale również szerzej całego rynku pracy.

Powyższe ograniczenia wiążą się bezpośrednio z tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są postrzegane jako równorzędni partnerzy, zarówno w pracy, jak i w innych relacjach społecznych. Osoby bez niepełnosprawności mają bardzo mało relacji z nimi. Nie mają wśród tej grupy znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Gdy dochodzi do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, pojawia się więcej barier i lęku niż w przypadku innych niepełnosprawności. Potencjalnym pracodawcom i współpracowniczkom brakuje wskazówek, czego te osoby potrzebują i w jaki sposób z nimi współpracować.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na wyzwanie jest współpraca kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i osób zatrudnionych w instytucjach kultury. Proces budowania tej relacji ma przebiegać stopniowo, począwszy od warsztatów dla każdej grupy z osobna i pracy ze stereotypami, poprzez warsztaty łączone, umożliwiające poznanie się i integrację, a skończywszy na miesięcznym wolontariacie osób z niepełnosprawnością intelektualną w instytucjach kultury. Całość innowacji wieńczą dwie publikacje opisujące ścieżkę przeprowadzenia wolontariatu w instytucjach kultury. Jedna jest skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną, a druga do osób z instytucji.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl