Box Grywalizacji

Wciąż bardzo wiele osób z niepełnoprawnością żyjących w Polsce nie pracuje. Żeby ta sytuacja mogła ulec zmianie potrzebne są działania adresowane do tych osób i ich rodziców w momencie, kiedy…

0 Komentarzy

Inspiratorium

Wciąż bardzo wiele osób z niepełnoprawnością żyjących w Polsce nie pracuje. Żeby ta sytuacja mogła ulec zmianie potrzebne są działania adresowane do tych osób i ich rodziców w momencie, kiedy…

0 Komentarzy

Bądź obecny na rynku pracy

Pomysł na innowacje polegał na próbie stworzeniu nowego zawodu - zawodu onkoasystenta. Jest to odpowiedź na potrzeby osób chorych na nowotwór lub członków ich rodzin, przebywających poza rynkiem pracy, wskutek…

0 Komentarzy

Zdalniacy

Kluczowym elementem zaprojektowanej innowacji jest narzędzie wspierające osoby sparaliżowane, w podjęciu pracy zdalnej. Jego główną funkcją ma być udzielenie użytkownikowi informacji zwrotnej odnośnie stopnia dopasowania między nim, a konkretnym stanowiskiem…

0 Komentarzy

Spinacz

Innowacja odpowiada na problem braku wiedzy na temat realnych predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Innowatorka postanowiła stworzyć narzędzie dostosowane do ich możliwości percepcyjnych, diagnozujące ich potencjał i realne umiejętności.…

0 Komentarzy

Włącz się do gry

Pomysł na innowację wynikał z niezgody realizatorek na wciąż mocny w Polsce stereotyp kobiecych i męskich zawodów. Odpowiedzą na to - w ramach testowanej innowacji, było zaproszenie do współpracy dziewczyn…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania