Nazwa innowacji

Baza ekspertów

Kto pomaga?

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

http://www.chamber-tarnow.com.pl

Komu pomaga?

Pracownikom i pracodawcom w starszym wieku

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Innowacja skierowana jest do niewielkich rynków pracy. Została przetestowana w Tarnowie, gdzie jednym z głównych pracodawców regionalnych są firmy zrzeszone w Tarnowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Tarnowskim Klastrze Przemysłowym. Wiele z nich to firmy bez działów HR, które nie mają zaufania do nowoczesnych narzędzi rekrutacji. Nie mają także zaufania do ofert z Urzędu Pracy – szczególnie, gdy poszukują osób z większym doświadczeniem. 

Pracodawcy 50+ mają największe zaufanie do rekrutacji opartej na osobistym poleceniu ze strony innego pracodawcy. Firmy mają trudność ze znalezieniem doświadczonych pracowników, i chociaż takie osoby są obecne na rynku, brakuje odpowiednich narzędzi, umożliwiających dotarcie. Osoby w wieku 50+ mają potrzebę kontynuacji pracy, zasilenia emerytury czy powrotu na rynek nie tylko ze względów finansowych. Chcą też wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe oraz dalej rozwijać się w swoim obszarze. Nie potrafią jednak poruszać się po rynku pracy ani szukać odpowiednich dla siebie ofert.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest stworzenie systemu rekrutacji, opartej na osobistych rekomendacjach. Innowacja polega na stworzeniu bazy, do której mają dostęp pracodawcy zrzeszeni w Izbie Przemysłowo-Handlowej – mogą z niej czerpać oferty lub publikować własne. Izba  pełni rolę pośrednika, do którego każda ze stron ma zaufanie. Baza powstaje ze zgłoszeń od pracodawców, a oferty dotyczą byłych pracowników firm lub osób pracujących na część etatu, gotowych do zwiększenia wymiaru zatrudnienia. Firmy otrzymują gratyfikację finansową za umieszczenie oferty w bazie. Izba weryfikuje zgłoszenia oraz łączy obie strony.

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl