Innowatorka szukała narzędzi, które pomogłyby młodym ludziom odblokować potencjał osobisty i zawodowy, pokonać hamujące ich przekonania i uwolnić zasoby. Pomysł testowała z grupą młodych ludzi mieszkających w Wioskach Dziecięcych SOS. W pracy wykorzystywała fotografie, jako element kart coachingowych oraz grę planszową. Oba narzędzia stały się częścią modelu pracy z młodymi osobami przebywającymi w rodzinach zastępczych. W efekcie powstał model wsparcia młodzieży w przechodzeniu z edukacji do zatrudnienia, oparty na pracy z fotografią.