Budka Planistyczna

Budka planistyczna to pomysł na mechanizm łączenia zapotrzebowania na wiedzę ze strony samorządów, z kompetencjami przyszłych planistów i planistek. Zakłada włączenie studentów i studentki w partycypacyjne procesy planowania rozwoju miasta,…

0 Komentarzy

Specjaliści w swej dziedzinie

Innowacja skierowana jest jednocześnie do studentów Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska. Każdą z tych grup uczelnia wyposaża w pewne kompetencje, jednak w oderwaniu od całego procesu…

0 Komentarzy

Zapracuj Smartfonem

Pomysł ma innowacje wynikał z obserwacji dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w tzw. „nowych zawodach”, wymagających wysokich kompetencji cyfrowych. Jednocześnie coraz bardziej widoczny jest narastający problem…

0 Komentarzy

Girls in IT

W Polsce mniej niż 25% osób pracujących w sektorze IT to kobiety. Innowatorki postanowiły to zmienić. Z grupą młodych dziewczyn przetestowały autorski program edukacyjny, w którym - oprócz nauki programowania…

0 Komentarzy

Las Rąk w Kącie

Innowacje testowały uczennice i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KĄT, którzy mają duże trudności ze znalezieniem stabilnej, legalnej, satysfakcjonującej i godnie opłacanej pracy po skończeniu szkoły. Innowatorka chciała przetestować, czy warsztaty…

0 Komentarzy

Projektowanie Rzemieślników

Przemek w tworzeniu pomysłu na innowację sięgnął do własnego doświadczenia - doświadczenia młodego absolwenta studiów z wzornictwa przemysłowego. Dzięki temu miał bardzo precyzyjną diagnozę i świadomość, czego brakuje w procesie…

0 Komentarzy

Open to Work

Innowatorki szukały nowego sposobu zaangażowania młodych z tzw. trudnych środowisk w myślenie o przyszłości zawodowej. Znając ograniczenia klasycznego doradztwa zawodowego i niechęć osób z tej grupy do korzystania z tego…

0 Komentarzy

Grupy Zabawowe Plus

Innowacja jest próbą odpowiedzi na trudności z podjęciem pracy zawodowej przez młode matki mieszkające na terenach wiejskich, gdzie brak jest infrastruktury w postaci żłobków i przedszkoli. Innowatorzy postanowili wykorzystać potencjał…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania