ROZRUSZNIK

Nazwa innowacji Rozrusznik Kto pomaga? Agnieszka Siekiera Komu pomaga? Osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Zapewnienie mieszkania socjalnego to pierwszy krok – kolejnym powinna być…

0 Komentarzy

WIDZIALNIK ARTYSTKI

Nazwa innowacji Widzialnik artystki Kto pomaga? Weronika Kuśmider i Paulina Kwiatkowska-Chylińska Komu pomaga? Absolwentkom studiów artystycznych Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Młode absolwentki kierunków artystycznych nie czują, że mogą…

0 Komentarzy

POTENCJAŁ W DOJRZAŁOŚCI

Nazwa innowacji Potencjał w dojrzałości Kto pomaga? Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe m.st. Warszawy Komu pomaga? Doradczyniom i doradcom zawodowym pracującym z osobami 50+ Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja…

0 Komentarzy

NOWE HORYZONTY

Nazwa innowacji Nowe horyzonty Kto pomaga? Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Komu pomaga? Podopiecznym młodzieżowych ośrodków wychowawczych Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Kobiety trafiające do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  są w…

0 Komentarzy

SENIOR APP

Nazwa innowacji Senior App Kto pomaga? Fundacja SeniorApp Komu pomaga? Studentom i studentkom kierunków medycznych Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Praktyki studenckie są obowiązkowe i mają być pierwszym kontaktem…

0 Komentarzy

GRAJ O TRON

Nazwa innowacji Graj o tron Kto pomaga? Fundacja Ajkum Komu pomaga? Kobietom po 30 roku życia z doświadczeniem zawodowym Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Kobiety w wieku 30+ często…

0 Komentarzy

MILA W MOICH BUTACH. LARP SZKOLENIOWY

Nazwa innowacji Mila w moich butach. LARP szkoleniowcy Kto pomaga? Bartłomiej Andrzejewski i Martyna Ściana Komu pomaga? Osobom pracującym Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja Istnieje fałszywe przekonanie, że dzięki…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania