Nazwa innowacji

Diverse IT. Przewodnik antydyskryminacyjny dla kobiet pracujących w zmaskulinizowanych zawodach

Kto pomaga?

Agnieszka Kleczyk

Komu pomaga?

Kobietom pracującym w IT i STEM

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

Dyskryminacja kobiet w zawodach IT przejawia się nierównością płac, koniecznością ciągłego udowadniania posiadanych umiejętności, większą ilością obowiązków w pracy, molestowaniem czy przyzwoleniem na nieodpowiednie żarty i komentarze o charakterze seksistowskim.

Istnienie szklanego sufitu potwierdzają statystyki. Jedną z kluczowych barier, hamujących rozwój zawodowy kobiet w dyscyplinach takich jak IT, jest konieczność udowadniania swojej wiedzy i kompetencji, wykazania, że nie obejmuje się stanowiska przez przypadek. Kobiety w branżach ścisłych bywają traktowane protekcjonalnie. Istnieje mała świadomość tego problemu zarówno wśród mężczyzn, jak i samych kobiet. Ponadto, kobiety wciąż nie są szkolone, jak reagować na zachowania dyskryminacyjne w pracy. Brakuje kultury reagowania, a pozytywnych wzorców zachowań kobiet nie spotyka się często. Powoduje to bezradność i apatię zamiast dążenia do zmiany. 

Rozwiązanie

Innowacja służy kategoryzacji zachowań dyskryminacyjnych i zwiększeniu świadomości społecznej w tym zakresie. Jest przewodnikiem dla kobiet, które pracują w zmaskulinizowanych zawodach i mierzą się z dyskryminacją na tle płciowym. Jej celem jest pokazanie kobietom, jak wyglądają różne przejawy dyskryminacji w miejscu pracy, i jak sobie z nimi radzić. Program wskazuje przykłady takich zachowań, sugeruje możliwe reakcje, omawia konsekwencje niereagowania i zaleca sytuacje, w których warto zwrócić się do prawnika. Poradnik powstał w oparciu o badania, a proponowane rozwiązania skonsultowano z ekspertkami w dziedzinie DEI, psychologami, coachami i prawnikami.

Poradnik przekonuje, że walka z dyskryminacją kobiet to walka o równe warunki pracy dla każdego, nie zawęża się więc wyłącznie do poprawy sytuacji kobiet.

Jeśli chcesz skorzystać z tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl