Nazwa innowacji

EMER-ON

Kto pomaga?

Fundacja Linka

https://fundacjalinka.pl/

Komu pomaga?

Osobom z niepełnosprawnościami potrzebującym wsparcia w podjęciu pracy. Przyszłym emerytom_kom.

Główne wyzwanie, na które odpowiada innowacja

(1) Niski poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Coraz więcej tych osób zdobywa wyższe wykształcenie; posiada potrzebne do pracy kwalifikacje, mimo to często z podjęcia pracy rezygnują. Z doświadczenia pracowników i pracownic z niepełnosprawnościami, a także badań przeprowadzonych przez PFRON wynika, że w dużej mierze czynnikiem odpowiadającym za taki stan rzeczy jest ich strach przed tym, że sobie nie poradzą.

 (2) Brak przygotowania pracowników_czek do przejścia na emeryturę. Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego często są pomijane w życiu swojej firmy, ponieważ niebawem przestaną pracować. Nie powierza im się nowych projektów czy zadań, przez co czują się coraz mniej potrzebne i niepożyteczne. Z tyłu głowy ciągle mają to, że niedługo z dnia na dzień przestaną być aktywne zawodowo, a w wielu przypadkach ma to poważne konsekwencje. Depresja jest zjawiskiem bardzo powszechnym w tej grupie wiekowej, co związane jest z coraz mniejszą aktywnością społeczną. Przyszli emeryci i przyszłe emerytki potrzebują uwagi i poczucia, że wciąż odgrywają ważną rolę w życiu firmy, w której pracują. Potrzebują ważnych zadań i możliwości pozostawienia czegoś po sobie w swoim miejscu pracy.

Rozwiązanie

Innowacja zakłada stworzenie: 

  1. poradnika dla pracodawcy – jak przygotować miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością, i jak zrealizować program mentoringowy „EMER-ON”;
  2.  poradnika dla pracownika/pracownicy z niepełnosprawnością – wprowadzenie do świata pracy, postawa osoby uczącej się, korzystanie z doświadczeń innych, radzenie sobie ze stresem na nowym stanowisku pracy, komunikacja, budowanie relacji, oraz w obszarze psychologicznym: zmniejszanie poziomu lęku dotyczącego nowych zadań, pokonywanie barier, wzmacnianie poczucia sprawstwa, podnoszenie własnej wartości;
  3. poradnika dla przyszłej emerytki / przyszłego emeryta – z  zasadami mentoringu, przygotowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością, elementami sukcesji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej innowacji, napisz do nas!

transferhub@fise.org.pl