Loading

Kliknij w interesujące Cię pytanie.

Co zyskasz, jeśli zgłosisz swój pomysł do TransferHUB?

TransferHUB to godne warunki pracy i godne pieniądze. Przyznajemy duże dofinansowanie, eksperckie wsparcie i przyjazne warunki do rozwoju Twojego pomysłu. Dlaczego my? 

ROZWIŃ
 • Mamy długie doświadczenie. Jesteśmy inkubatorem, który od lat specjalizuje się w rozwijaniu innowacji dotyczących pracy. Wsparliśmy już ponad 80 innowacji!
 • U nas pracujesz z sensem. W TransferHUB możesz kreatywnie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie – wprowadzisz na rynek pracy swoje autorskie rozwiązanie realnego problemu.
 • Możesz łączyć życie osobiste z zawodowym. Proponujemy Ci elastyczny i zaprojektowany pod Ciebie i Twoje potrzeby plan pracy, który uwzględni Twój dostępny czas i inne zobowiązania.
 • Stwarzamy godne warunki pracy. Dajemy nawet 100 tysięcy złotych na rozwój Twojego autorskiego pomysłu. Dzięki temu przez minimum rok będziesz pracować nad tym, co Cię naprawdę pasjonuje i może przynieść realną zmianę na lepsze innym. 
 • Sieciujemy. Poznamy Cię z gronem specjalistek i specjalistów z zakresu innowacji społecznych z całej Polski.  
 • Dajemy prestiż – promujemy sprawdzone i działające innowacje.  

Co to jest “innowacja w obszarze pracy”?

W obszarze pracy, czyli taka, która konkretnym grupom osób, które doświadczają trudności na rynku pracy, pomaga zdobyć zatrudnienie lub usprawnić ich funkcjonowanie w pracy. Innowacja powinna dążyć do tego, żeby praca była godna i dostępna.

ROZWIŃ

Niezależnie, czy dotyczy to przygotowania do wejścia w życie zawodowe, zdobywania nowych i poszerzaniu posiadanych kompetencji zawodowych, kultury organizacyjnej i procesów w środowisku pracy, stosunków w zespołach pracowniczych, znoszenia barier w dostępie do pracy, powrocie do pracy zarobkowej po przerwie, wydłużenia satysfakcjonującego życia zawodowego – pomysły związane z życiem zawodowym są w obszarze zainteresowania TransferHUB.  

Co TransferHUB uważa za innowację?

Pomysł uznajemy za innowacyjny w skali Polski, jeśli można odpowiedzieć NIE na co najmniej jedno z dwóch poniższych pytań: 

 1. Czy rozwiązanie było kiedykolwiek wcześniej opracowane w Polsce? 
 2. Czy grupa docelowa, do potrzeb której ma być dopasowane rozwiązanie, korzystała z niego kiedykolwiek wcześniej? 

Po odpowiedzeniu sobie na pytanie A i B oraz zweryfikowaniu Twojego pomysłu w bazach innowacji, uznamy kryterium innowacyjności za spełnione. Możesz samodzielnie skorzystać np. z wyszukiwarki innowacji społecznych, aby sprawdzić, czy twoje rozwiązanie było już wcześniej stosowane. 

Czy mój pomysł nadaje się do TransferHUB?

Jeśli nie wiesz, czy Twój pomysł odpowiada wymogom TransferHUB proponujemy Ci udział w preinkubacji, która pomoże określić, czy twoje rozwiązanie jest innowacyjne i czy ma szanse zaistnieć na rynku. A wcześniej rozwiąż nasz quiz. 😉  

ROZWIŃ

Aby pomysł został zakwalifikowany do TransferHUB musi spełnić następujące kryteria:

 1. Musi dotyczyć pracy.
 2. Musi być innowacyjny.
 3. Musi mieć potencjał upowszechniania – to znaczy, że pomysł w przyszłości może być używany przez kogoś innego niż Innowator_ka.
 4. Musisz mieć przynajmniej 2-letnie doświadczenie pracy w temacie Twojej innowacji.

Procedury w TransferHUB wydają się bardzo skomplikowane – trochę się ich obawiam. 

ROZWIŃ

 • Wyjaśnimy ci wszelkie wątpliwości z nimi związane. 
 • Odpowiemy na twoje pytania dotyczące zgodności twojego projektu z procedurami. 
 • Pomożemy ci zaplanować działania zgodne z procedurami. 

Jak przebiega proces preinkubacji, co się w tym czasie dzieje? 

Preinkubacja to czas od momentu przyjęcia Cię do TransferHUB do chwili złożenia przez Ciebie wniosku o grant. Celem preinkubacji jest wsparcie Cię w przygotowaniu innowacji, która najlepiej odpowie na potrzeby odbiorców i skutecznie rozwiąże zdiagnozowany przez Ciebie problem. Preinkubacja trwa maksymalnie 90 dni.  Więcej o preinkubacji przeczytasz tutaj.

Czy po preinkubacji otrzymam grant? 

Do preinkubacji przyjmiemy pomysły, które uznamy za rokujące. Preinkubacja będzie więc służyć udoskonaleniu Twojej innowacji. W tym czasie, przy naszym wsparciu, przygotujesz jak najlepszy wniosek o grant. Aby go otrzymać musisz spełnić kryteria konkursowe, które są opisane w procedurach. My pomożemy Ci te wymagania zrozumieć i zastosować.

ROZWIŃ

Na etapie preinkubacji pracujemy z Tobą nad tym, aby zwiększyć szansę na otrzymanie grantu. Preinkubacja potrwa maksymalnie 90 dni po to, abyś w stosunkowo krótkim czasie przygotował dobry wniosek o grant. W trakcie tych 90 dni m.in. zaprezentujesz dokładniej swój pomysł, spotkasz się trzy razy z facylitatorką, weźmiesz udział w 2 warsztatach i otrzymasz wsparcie merytoryczne naszego zespołu, które pozwoli Ci udoskonalić Twój pomysł. 

Więcej o preinkubacji przeczytasz tutaj (link do słownika z hasłem “Preinkubacja”) 

Co się stanie z moją innowacją po ukończeniu projektu?

Po zakończeniu projektu wszystkie innowacje zostaną udostępnione na licencji Creative Commons. Każdy, również Ty, będzie mógł z nich korzystać i dalej je rozwijać. Trzy najlepsze pomysły będziemy szeroko upowszechniać. 

Czy własność innowacji zostanie przy mnie?   

Po zakończeniu projektu Twoje rozwiązanie zostanie udostępnione na licencji CreativeCommons (CC BY SA). Każdy będzie mógł z niej skorzystać, zarówno komercyjnie jak i niekomercyjnie, musi jednak oznaczyć z imienia i z nazwiska Ciebie jako osobę autorską.

Czy w przypadku, kiedy innowacja nie osiągnie zamierzonych rezultatów, trzeba zwrócić dotację? 

Nie. Po to będziesz testować innowację, by sprawdzić, czy ona działa. Będziemy rozliczać grant na podstawie produktów, które opracujesz. Być może obiecujące rozwiązanie okaże się niezdatne do upowszechnienia, ale to nie znaczy, że będzie trzeba zwracać środki.   

Jesteśmy ogólnopolską organizacją, która ma 7 oddziałów i 6 filii, ale mamy wspólny NIP. Czy możemy złożyć więcej niż 1 propozycję innowacji?