You are currently viewing Innowacje z pierwszego naboru wybrane do skalowania

Loading

W Inkubatorze innowacji społecznych TransferHUB dbamy o to, by do pomysłów naszych innowatorów dotarło jak najliczniejsze grono odbiorczyń i odbiorców. Do tego służy skalowanie – wybieramy spośród przetestowanych innowacji te, które dadzą nam największe szanse na ich upowszechnienie.

Pierwszy wybór właśnie się dokonał i dziś przedstawiamy wyniki.

W dniu 30 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. skalowania innowacji, w reprezentacji pracowników i pracowniczek inkubatora z obu instytucji partnerskich (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Po zapoznaniu się z dokumentacją, informacjami od opiekunek innowacji, produktami testowania i raportami z ewaluacji Komisja dokonała oceny wszystkich przetestowanych pomysłów z I naboru w następujących kategoriach: Potencjał skalowania, Skuteczność, Prostota, Przyjazność dla użytkownika/odbiorcy, Efektywność i Innowacyjność. W wyniku posiedzenia Komisja rekomendowała następujące pomysły do dalszych prac nad ich skalowaniem:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) – Zasobnik 50+

Pulire Sp.z o.o. – Putivnik dla żinki

Katarzyna Kinga Sawko – Wióry lecą

Centrum Edukacji Gerontologicznej – Gero Hero – znajdź w starości zawód przyszłości

Arkadiusz Nepelski – Przyszłość, która nadeszła

Mladiinfo Poland – Szkolenia dla młodzieży z zakresu AI

Autorkom i autorom wybranych pomysłów gratulujemy!

Zespół TransferHUB