You are currently viewing Kompetencje w pracy doby pandemii

Loading

Webinarium “Kompetencje w pracy doby pandemii” dotyczyło zmian związanych z nowymi technologiami. Dr Joanny Mazur z DELab UW omówiła zagrożenia i szanse robotyzacji i automatyzacji pracy. W wystąpieniu uwzględniła też zmiany związane z pandemią COVID-19. Podczas webinarium przeanalizowała kompetencje przyszłości oraz wpływ pandemii na zapotrzebowanie na pracowniczki i pracowników na rynku.

Webinarium tłumaczone było na polski język migowy.